English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Kusiak, M. Zaborski, M. A. Staniszewska, H. Bem, P. Szajerski, W. Baryń

Osłony elastomerowe redukujące dawki promieniowania X w technikach tomografii komputerowej

Polimery 2013, nr 7-8, 519


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.519

Streszczenie

Opracowano bezołowiowe osłony redukujące dawki promieniowania w diagnostyce technikami tomografii komputerowej. Podstawę stanowiła matryca z kauczuku naturalnego napełnionego tlenkami: bizmutu, wolframu lub gadolinu. Ze względu na generowanie przez bizmut wtórnego promieniowania fluorescencyjnego rozszerzono pierwotne składy kompozytów. Stwierdzono, że otrzymane kompozyty kauczuku naturalnego zawierające kombinacje tlenków metali charakteryzowały się dużymi wartościami masowych współczynników pochłaniania, wpływały na redukcję natężenia promieniowania padającego o energii: Eg = 60 keV o ok. 50 % a o energii Eg = 122 keV o ok. 20 %. Jednocześnie prawie wszystkie próbki wulkanizatów wykazywały korzystne właściwości wytrzymałościowe.


Słowa kluczowe: kauczuk naturalny, tlenek bizmutu, tlenek wolframu, tlenek gadolinu, tlenek antymonu, promieniowanie X
e-mail: edyta.kusiak@pl.lodz.pl
E. Kusiak, M. Zaborski, M. A. Staniszewska, H. Bem, P. Szajerski, W. Baryń (107.3 KB)
Osłony elastomerowe redukujące dawki promieniowania X w technikach tomografii komputerowej