English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Yamanaka, N. Shimizu, N. Igarashi, H. Takagi, S. Sakurai

Orientowanie cylindrycznych mikrodomen w kompozycjach
trójblokowego kopolimeru polistyren-b-poli(etylen-co-butylen)-b-polistyren
z rozcieńczalnikiem za pomocą gradientu temperatury (j.ang.)

Polimery 2017, nr 11-12, 812


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.812

Streszczenie
Do badań użyto kopolimeru blokowego polistyren-b-poli(etylen-co-butylen)-b-polistyren (SEBS), w którym ułamek objętościowy polistyrenu (PS) wynosił 0,16. Metodą rozpraszania promieni rentgenowskich pod małymi kątami (SAXS) oceniano zmiany orientacji cylindrycznych mikrodomen w kompozycjach SEBS/rozcieńczalnik po zastosowaniu gradientu temperatury. Jako rozcieńczalnik stosowano ftalan dioktylu (DOP), który wykazuje selektywność rozpuszczania SEBS – dobra rozpuszczalność PS, a słaba poli(etylenu-co-butylenu) (PEB). Z powodu tej selektywności, w przypadku próbek o stosunku SEBS/DOP wynoszącym 6/4 i 7/3, w niższej temperaturze (Tcold) stwierdzono morfologię lamelarną. Stwierdzono też, że w wyższej temperaturze (Thot) morfologia zmieniała się w cylindryczną. Temperatura przemiany porządek-porządek (TOOT) w obu kompozycjach wynosiła 100°C, chociaż współistnienie lameli i cylindrów w znacznie szerszym zakresie temperatury stwierdzono w przypadku kompozycji SEBS/DOP = 7/3 w porównaniu z kompozycją SEBS/DOP = 6/4. Wyniki te wskazują, że w wyższej temperaturze selektywność rozpuszczania jest stłumiona. Stwierdzono też, że w próbce SEBS/DOP = 6/4 temperatura przemiany porządek-nieporządek (TODT) wynosi 152,0 °C. W pobliżu zimnej ściany uchwytu próbki, której temperatura była niższa niż TOOT, zaobserwowano morfologię cylindryczną, chociaż spodziewano się stabilnej fazy lamelarnej. Oznacza to, że gradient temperatury może destabilizować fazę lamelarną. Uważa się, że w ograniczonej przestrzeni w warunkach gradientu temperatury lepsze dopasowanie jest możliwe w przypadku cylindrów. W miarę obniżania temperatury zarówno rozstaw, jak i promienie cylindrów stają się większe.
Słowa kluczowe: kopolimer polistyren-b-poli(etylen-co-butylen)-b-polistyren, rozcieńczalnik, cylindryczne mikrodomeny, orientacja prostopadła, gradient temperatury, metoda rozpraszania promieni rentgenowskich pod małymi kątami
e-mail: shin@kit.ac.jp
R. Yamanaka, N. Shimizu, N. Igarashi, H. Takagi, S. Sakurai (1.24 MB)
Orientowanie cylindrycznych mikrodomen w kompozycjach trójblokowego kopolimeru polistyren-b-poli(etylen-co-butylen)-b-polistyren z rozcieńczalnikiem za pomocą gradientu temperatury (j.ang.)