English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Nastaj, K. Wilczyński

Optymalizacja procesu wytłaczania jednoślimakowego
tworzyw polimerowych – badania doświadczalne

Polimery 2018, nr 1, 38


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.1.6

Streszczenie
Przeprowadzono badania optymalizacyjne procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych. Doświadczalnej optymalizacji wybranych parametrów wytłaczania, prędkości obrotowej ślimaka i długości strefy dozowania ślimaka dokonano wg kryterium maksymalnej wydajności i minimalnego natężenia prądu silnika wytłaczarki. Ze względu na duży koszt i czasochłonność takiej procedury zaproponowano optymalizację bazującą na badaniach symulacyjnych procesu wykorzystujących techniki ewolucyjne (algorytmy genetyczne) z zastosowaniem programu symulacji wytłaczania GSEM. Wyniki badań optymalizacyjnych na podstawie specjalnie w tym celu zbudowanego programu optymalizacji ewolucyjnej GASEO zostaną przedstawione w drugiej części artykułu.
Słowa kluczowe: wytłaczanie jednoślimakowe, optymalizacja, modelowanie
e-mail: k.wilczynski@wip.pw.edu.pl
A. Nastaj, K. Wilczyński (989.7 KB)
Optymalizacja procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych – badania doświadczalne