English version
Drukuj

Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowego materiału termoizolacyjnego będącego kompozytem styropianu i włókien celulozy pochodzących z recyklingu

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBiR logo


Projekt realizowany w ramach PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH (II konkurs)


Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowego materiału termoizolacyjnego będącego kompozytem styropianu

i włókien celulozy pochodzących z recyklingu


Projekt realizowany w ramach umowy nr PBS2/B5/24/2013 przez Konsorcjum w składzie:

1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. - Lider
2. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego


Okres realizacji projektu:

październik 2013 - wrzesień 2016

Wysokość dofinansowania projektu:

1 875 000 PLN

Wysokość dofinansowania zadań realizowanych w IChP:812 000 PLN


Osoba do kontaktu ze strony IChP:


dr Elżbieta Wardzińska-Jarmulska

tel. +48 22 568 28 46; 22 568 23 81


Streszczenie:

Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania dotychczas nieznanego materiału do izolacji termicznej i akustycznej, głównie dla budownictwa. Hybrydowy materiał termoizolacyjny (HMT) wytwarzany będzie w procesie termicznego formowania granulek ekspandowanego EPS z wprowadzoną międzyfazą. Międzyfazę stanowić będą mikrowłókna celulozy z recyklingu lub mikrowłókna ligno-celulozy z biomasy, antypireny, środki grzybobójcze oraz spoiwo ułatwiające naniesienie międzyfazy na granulki EPS i scalenie składników kompozytu. Materiał uzyskany według proponowanego rozwiązania posiada parametry mechaniczne i termiczne styropianu (λ<0,040W/mK) oraz opór dyfuzyjny charakterystyczny dla materiałów paroprzepuszczalnych. Opór dyfuzyjny hybrydowego materiału reguluje się ilością i składem opracowanej międzyfazy. Otrzymany materiał będzie korzystny ekonomicznie - redukcja kosztów termoizolacji oraz względy ekologiczne.