English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Zarzyka

Oligomery zawierające fragmenty strukturalne imidazolidynotrionu otrzymywane z kwasu parabanowego i mocznika (j. ang.)

Polimery 2014, nr 2, 120


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.120

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury, uwzględniający doniesienia zbadań własnych, prowadzonych z udziałem autorki, na temat dużej odporności termicznej produktów powstających wskutek otwarcia pierścienia kwasu parabanowego, czyli produktów niezawierających w swej strukturze pierścieni trioksoimidazolidynowych. Istotną zaletą omawianych reakcji jest to, że jako czynniki hydroksyalkilujące zastosowano przyjazne ekologicznie węglany alkilenowe. Przytaczane wyniki badań struktury iwłaściwości otrzymanych produktów reakcji mocznika ikwasu parabanowego z węglanami alkilenowymi dowodzą, że obecność ugrupowania karbamidowego ma wpływ na ich wysoką odporność termiczną.


Słowa kluczowe: kwas parabanowy, mocznik, węglan etylenu, węglan propylenu, hydroksyalkilowanie, struktura, odporność termicznawe

e-mail: izarzyka@prz.edu.pl

I. Zarzyka (158.4 KB)
Oligomery zawierające fragmenty strukturalne imidazolidynotrionu otrzymywane z kwasu parabanowego i mocznika (j. ang.)