English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Oliwa, M. Oleksy, J. Oliwa, A. Węgier, S. Krauze, M. Kowalski

Ognioodporne kompozyty epoksydowe wzmocnione tkaniną szklaną
o zmniejszonej emisji dymów (j. ang.) – RAPID COMMUNICATION

Polimery 2019, nr 4, 290


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.4.7

Streszczenie

Na osnowie z proszkowej żywicy epoksydowej otrzymywano kompozyty wzmocnione tkaniną szklaną, charakteryzujące się zwiększoną odpornością na płomień oraz zmniejszoną emisją dymów. Przygotowano dwie grupy kompozycji epoksydowych: (1) polifosforanu melaminy (MPP) idietylofosfinianu glinu (AlDPi); (2) polifosforanu amonu (APP) i dipentaerytrytu (DPE), które wykorzystano jako osnowy w sześciowarstwowych kompozytach wzmocnionych tkaniną szklaną. Zawartość uniepalniaczy wynosiła 25 %mas. W celu zmniejszenia intensywności wydzielania dymów do kompozycji wprowadzano też 10–15 % mas. boranu cynku (ZB). Wyniki badań potwierdziły, że wraz ze zwiększaniem zawartości boranu cynku zmniejsza się emisja dymów zbadanych materiałów. Najmniejsze wartości: maksymalnej właściwej gęstości optycznej (Dsmax = 312,2), właściwej gęstości optycznej po 4 minutach badania [Ds(4) = 304,1] oraz łącznej wartości właściwych gęstości optycznych w pierwszych 4 minutach badania (VOF4 = 707,6 min) wykazywał kompozyt wytworzony z 10 % mas. MPP, 15 % mas. AlDPi oraz 15 % mas. ZB. Kompozyt ten charakteryzował się klasą palności V0 wg testu palności UL94, indeksem tlenowym LOI = 36,8 % oraz maksymalną średnią szybkością emisji ciepła MAHRE = 80kW/m².


Słowa kluczowe: proszkowa żywica epoksydowa, włókna szklane, kompozyty, odporność na ogień, emisja dymów

R. Oliwa, M. Oleksy, J. Oliwa, A. Węgier, S. Krauze, M. Kowalski (550.1 KB)
Ognioodporne kompozyty epoksydowe wzmocnione tkaniną szklaną o zmniejszonej emisji dymów (j. ang.)