English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Śliwa, M. Oleksy, M. Heneczkowski, R. Oliwa, G. Budzik, B. Kozik, O. Markowska, A. Strachota

Ognioodporne hybrydowe kompozyty epoksydowe

Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

Polimery 2015, nr 10, 667


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.667

Streszczenie

Przeprowadzono badania kompozytów żywicy epoksydowej (EP) z bentonitami modyfikowanymi czwartorzędowymi solami fosfoniowymi (QPS) i z wodorotlenkiem glinu (ATH). Udział modyfikowanego bentonitu w kompozycie wynosił 3,0 % mas., natomiast ATH 5,0 lub 10,0 % mas. Stwierdzono, że podstawowe właściwości mechaniczne hybrydowych kompozytów uległy poprawie, aich odporność na płomień wyraźnie wzrosła.
Słowa kluczowe: żywica epoksydowa, czwartorzędowe sole fosfoniowe, modyfikowany bentonit, wodorotlenek glinu, hybrydowe kompozyty polimerowe, właściwości mechaniczne, ognioodporność
e-mail: molek@prz.edu.pl
R. Śliwa, M. Oleksy, M. Heneczkowski, R. Oliwa, G. Budzik, B. Kozik, O. Markowska, A. Strachota (500.9 KB)
Ognioodporne hybrydowe kompozyty epoksydowe (j. ang.)