English version
Drukuj

Oferta pracy dla głównego księgowego

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego zatrudni


GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Miejsce pracy: WarszawaWYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: rachunkowość, finanse lub ekonomia
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym w księgowości, w tym minimum 3 lata na stanowisku głównego księgowego
 • Bardzo dobra teoretyczna i praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości oraz bieżących przepisów podatkowych (VAT, CIT)
 • Doświadczenie w prowadzeniu księgowości w instytucie badawczym
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość ustawy o zasadach finansowania nauki i ustawy o instytutach badawczych
 • Doświadczenie w rozliczaniu krajowych i unijnych projektów badawczych
 • Praktyczna umiejętność obsługi oprogramowania finansowo-księgowego


ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Nadzór nad prowadzeniem pełnej księgowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • Aktualizacja zasad polityki rachunkowości, zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, zasad inwentaryzacji
 • Sporządzanie bilansów, sprawozdań finansowych, w tym rocznego sprawozdania finansowego (bilansu), raportów, deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych
 • Zarządzanie finansami jednostki, akceptacja płatności, dysponowanie środkami na rachunkach bankowych
 • Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów
 • Udział w opracowywaniu planu rzeczowo-finansowego i monitorowanie jego realizacji
 • Sporządzanie okresowych analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby Dyrekcji Instytutu
 • Nadzór i koordynacja pracy zespołu głównego księgowego, organizowanie oraz delegowanie zadań podległym pracownikom
 • Nadzór nad prowadzeniem rozliczeń i sprawozdawczości projektów realizowanych w Instytucie
 • Ścisła współpraca z audytorami oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonej działalności statutowej i projektowej Instytutu


OFERUJEMY:

 • pracę w wymiarze pełnego etatu w oparciu o umowę o pracę
 • stabilne zatrudnienie w instytucie z wieloletnią tradycją
 • pakiet socjalny (pożyczki z ZFŚS, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego i korzystnego ubezpieczenia).


CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać do Działu Zarządzania Personelem Instytutu Chemii Przemysłowej drogą elektroniczną na adres: monika.szczesniak@ichp.pl lub dostarczyć na adres: ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”