English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Makomaski, J. Zieliński

Odpadowy poli(metakrylanu metylu) jako prekursor do otrzymywania węgli aktywnych (j. ang.)

Polimery 2018, nr 11-12, 821


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.11.11

Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania odpadowego poli(metakrylanu metylu) (PMMA) w mieszaninie z pakiem węglowym (CTP) do otrzymywania węgli aktywnych. Kompozycje polimerowo-pakowe (PMMA-CTP), zawierające od 10 % mas. do 50 % mas. odpadu PMMA, sporządzano w temp. 270 °C w ciągu 1 godz., a następnie poddano karbonizacji i aktywacji parą wodną, ditlenkiem węgla lub wodorotlenkiem potasu. Stwierdzono, że największą liczbą jodową (IN=2260 mg/g), liczbą metylenową (MB = 33 cm³), powierzchnią właściwą (BET = 3134 m²/g) oraz objętością mikroporów (1,033 cm³/g) i mezoporów (0,160 cm³/g) charakteryzował się węgiel aktywny otrzymany z kompozycji zawierającej 50 % mas. odpadu PMMA w procesie aktywacji KOH.

Słowa kluczowe: poli(metakrylan metylu), pak węglowy, kompozycje polimerowo-pakowe, węgiel ­aktywny
G. Makomaski, J. Zieliński (320.3 KB)
Odpadowy poli(metakrylanu metylu) jako prekursor do otrzymywania węgli aktywnych