English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Matyjaszewski

Od kationowej polimeryzacji z otwarciem pierścienia do polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (j. ang.)

Polimery 2014, nr 1, 24


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.024

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej, w tym w szczególności kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP), wywodzącej się z jonowej polimeryzacji żyjącej, której towarzyszy odwracalna dezaktywacja. Omówiono rozwój wspomnianych metod polimeryzacji, monomery, inicjatory i warunki reakcji syntezy polimerów o precyzyjnie kontrolowanej architekturze, a także zastosowanie materiałów o różnorodnych właściwościach, uzyskiwanych z wykorzystaniem ATRP.


Słowa kluczowe: kationowa polimeryzacja z otwarciem pierścienia, tetrahydrofuran, rodnikowa polimeryzacja z przeniesieniem atomu, ATRP, kontrolowana polimeryzacja rodnikowa, kopolimery blokowe


e-mail: km3b@andrew.cmu.edu

K. Matyjaszewski (844.9 KB)
Od kationowej polimeryzacji z otwarciem pierścienia do polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (j. ang.)