English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Bienias, W. Michalski , L. Wagner

Ocena wytrzymałości mechanicznej poli(metakrylanumetylu) wzmocnionego długimi włóknami szklanymi, węglowymi lub aramidowymi (j. ang.)

Polimery 2019, nr 6, 417


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.6.4

Streszczenie

Zbadano wytrzymałość na zginanie tworzywa akrylowego wzmocnionego długimi włóknami: szklanymi, węglowymi i aramidowymi oraz hybrydami szklano-aramidowymi i węglowo-aramidowymi. Badaniu wytrzymałościowemu w maszynie Zwick 1435 poddano 48 próbek w kształcie prostopadłościanu. Najwyraźniejszą poprawę wytrzymałości, w porównaniu z wytrzymałością próbki kontrolnej, uzyskano w wypadku zastosowania włókien aramidowych, a najmniej wyraźną w wypadku włókien szklanych.


Słowa kluczowe: wytrzymałość mechaniczna, poli(metakrylan metylu), włókna szklane, włókna węglowe, włókna aramidowe

B. Bienias, W. Michalski , L. Wagner (406.4 KB)
Ocena wytrzymałości mechanicznej poli(metakrylanu metylu) wzmocnionego długimi włóknami szklanymi, węglowymi lub aramidowymi