English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Dobrzyńska-Mizera, M. Barczewski, B. Dudziec, T. Sterzyński

Ocena wpływu szybkości chłodzenia na przebieg nieizotermicznej krystalizacji izotaktycznego polipropylenu modyfikowanego pochodną sorbitolu

i silseskwioksanem (j. ang.)

Polimery 2013, nr 11-12, 920


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.920

Streszczenie

W niniejszym artykule opisano modyfikację izotaktycznego polipropylenu za pomocą 1,3:2,4-bis(3,4-dimetylobenzylideno)sorbitolu (DMDBS) oraz tetrasilanolofenylosilseskwioksanu (phPOSS). W szczególności zbadano zależność przebiegu procesu krystalizacji od szybkości chłodzenia w przypadku polipropylenu modyfikowanego układem DMDBS/phPOSS. W tym celu przeprowadzono badania metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) oraz analizowano przebieg krzywych krystalizacji.


Słowa kluczowe: polipropylen izotaktyczny, silseskwioksan, pochodna sorbitolu, krystalizacja


e-mail: monika.dobrzynska-mizera@doctorate.put.poznan.pl

M. Dobrzyńska-Mizera, M. Barczewski, B. Dudziec, T. Sterzyński (217.6 KB)
Ocena wpływu szybkości chłodzenia na przebieg nieizotermicznej krystalizacji izotaktycznego polipropylenu modyfikowanego pochodną sorbitolu i silseskwioksanem (j. ang.)