English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kruk, A. Gadomska-Gajadhur, J. Dulnik, I. Rykaczewska, P. Ruśkowski, A. Sebai, L. Synoradzki

Ocena właściwości użytkowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej oraz wzrostu na nich fibroblastów

Polimery 2018, nr 4, 270


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.4.3

Streszczenie
Zbadano wpływ dodatku ciekłych prekursorów porów na morfologię, porowatość i właściwości mechaniczne polilaktydowych rusztowań komórkowych. Rusztowania otrzymano metodą mokrej inwersji faz w wariancie freeze extraction. Oceniono cytotoksyczność wybranych rusztowań w stosunku do fibroblastów mysich oraz ich przydatność do hodowli komórkowych. Wykazano, że dodatek prekursora porów dopolilaktydu korzystnie zmienia morfologię wytworzonych rusztowań, jednocześnie pogarszając ich wytrzymałość mechaniczną. Stwierdzono, że polilaktydowe rusztowania komórkowe z powodzeniem mogą być wykorzystywane do hodowli komórkowych.

Słowa kluczowe: rusztowania komórkowe, polilaktyd, hodowle komórkowe, fibroblasty

e-mail: agadomska@ch.pw.edu.pl


A. Kruk, A. Gadomska-Gajadhur, J. Dulnik, I. Rykaczewska, P. Ruśkowski, A. Sebai, L. Synoradzki (813.7 KB)
Ocena właściwości użytkowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej oraz wzrostu na nich fibroblastów