English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Płaska

Ocena stopnia zgodności charakterystyk geometrycznych wyprasek wtryskiwanych

z poliamidu z wymaganiami technologicznymi

Polimery 2001, nr 10, 709


Streszczenie

Przedstawiono wyniki oceny jakości testowych partii wyprasek z poliamidu, wyrażonej przez jednowymiarowe wskaźniki zdolności potencjalnej Cp i uzyskiwanej Cpk. Podano zasady testowania wytworów, zależności korelacyjne pomiędzy charakterystykami geometrycznymi oraz przeanalizowane statystycznie oceny rozproszenia i położenia średnich. Dane zamieszczone w postaci graficznej (rys. 1 i 2) oraz stabelaryzowanej (tabele 1-7) ukazują wagę problemu wynikającą z występowania niecentryczności pomiędzy średnimi charakterystyk geometrycznych wyprasek a wartościami nominalnymi. Stanowi to główną przyczynę nieakceptowalnej jakości wyrażonej przez wskaźnik Cpk mimo, że środki techniczne oceniane przez wskaźnik Cp były zadowalające. W podsumowaniu przedyskutowano sposoby zmniejszania pracochłonności testowania wyprasek (m.in. w przypadku wymiarów geometrycznych – ograniczenie testów do pojedynczych charakterystyk) oraz metody zmniejszania wadliwości wytworów z tworzyw.


Słowa kluczowe: wtryskiwane wypraski poliamidowe, jakość, testowanie, zdolność procesu, koszty jakości

S. Płaska (334.5 KB)
Ocena stopnia zgodności charakterystyk geometrycznych wyprasek wtryskiwanych z poliamidu z wymaganiami technologicznymi