English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Sikora, T. Garbacz

Ocena jakości wytworów otrzymywanych metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem

Polimery 2001, nr 7-8, 540


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań wplywu wybranych warunków przetwórstwa metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem w formie na poprawność procesu wytwarzania zbiornika paliwowego samochodu dostawczego „Lublin II”, produkowanego przez Daewoo Motor Polska. Za kryterium oceny jakości przyjęto ciężar zbiorników otrzymywanych z polietylenu średniej gęstości „Eltex RSB 714”. Zbiorniki zostaly wytworzone w typowych dla tego procesu technologicznego warunkach. Na podstawie wyników badań (tabela 3, rys. 7) sporządzono teoretyczny rozkład prawdopodobieństwa (wedlug krzywej Gaussa) tych wyników (rys. 8); jest on rozproszony i przesunięty. Potrzebne jest zatem przeprowadzenie podstawowej korekty przesunięcia średniej wartości ciężaru względem środka pola tolerancji, a więc skorygowanie warunków technologicznych badanego procesu poprzez zmianę wartości skoku tłoka komory wyrównawczej głowicy w celu zwiększenia masy tworzywa wytłaczanego podczas jednego cyklu wytłaczania. Zatem, ciężar wytworu stanowi bardzo przydatne kryterium oceny jego jakości.


Słowa kluczowe: kryterium jakości wytworów, wvtlaczanic z rozdmuchiwaniem w formie, zbiorniki paliwowe, ciężar zbiorników
R. Sikora, T. Garbacz (312.1 KB)
Ocena jakości wytworów otrzymywanych metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem