English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Palutkiewicz, T. Garbacz

Ocena efektywności wybranych środków porujących
w procesie wtryskiwania wyprasek z tworzyw termoplastycznych

Polimery 2017, nr 6, 447


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.447

Streszczenie
Zbadano efektywność porowania chemicznego, realizowanego przy użyciu różnych poroforów, w procesie wtryskiwania polietylenu dużej gęstości (HDPE). Wykorzystano sześć rodzajów poroforów – cztery endotermiczne oraz dwa egzotermiczne. Wypraski wytwarzano z zastosowaniem ciśnienia docisku, a także bez niego. Oceniano masę, gęstość, stabilność wymiarową, stan powierzchni oraz strukturę uzyskanych wyprasek, a także przetwarzalność mieszaniny uplastycznionego tworzywa z poroforem na podstawie jej przepływu przez formę wtryskową wyposażoną w gniazdo spiralne specjalnej konstrukcji. Z wykorzystaniem stanowiska badawczego własnej konstrukcji zbadano rozrost porów, oznaczono też masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) mieszaniny tworzywa z poroforami.
Słowa kluczowe: wtryskiwanie, porowanie chemiczne, porofory, właściwości fizyczne, forma spiralna
e-mail: palutkiewicz@ipp.pcz.pl
P. Palutkiewicz, T. Garbacz (1.79 MB)
Ocena efektywności wybranych środków porujących w procesie wtryskiwania wyprasek z tworzyw termoplastycznych