English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Czyżewski, Ł. Skowroński, D. Sykutera, W. Rybarczyk, M. Chorobiński, M. Bieliński

Ocena efektów laserowego znakowania warstwy wierzchniej wyprasek z polipropylenu

Polimery 2018, nr 11-12, 799


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.11.8

Streszczenie

Oceniano wpływ zawartości absorbentu i zmiennych parametrów pracy lasera na efektywność znakowania laserowego powierzchni wyprasek zmodyfikowanego polipropylenu. Określano odcień i nasycenie barwy oraz cechy geometryczne powierzchni naniesionych znaków graficznych za pomocą spektrofotometru optycznego i mikroskopu konfokalnego. Stwierdzono, że jakość znakowania w istotnym stopniu zależy od szerokości ścieżki wiązki promieniowania, częstotliwości impulsów i barwy powierzchni poddanej procesowi nanoszenia znaków graficznych oraz, że w zależności od barwy próbki dodatek do polipropylenu absorbentu promieniowania wpływa różnie na proces. Najlepsze efekty znakowania laserowego uzyskano w wypadku próbek białych z dużą zawartością modyfikatora.


Słowa kluczowe: znakowanie laserowe, dodatki, pomiar barwy, powierzchnia, mikroskopia konfokalna
P. Czyżewski, Ł. Skowroński, D. Sykutera, W. Rybarczyk, M. Chorobiński, M. Bieliński (646.6 KB)
Ocena efektów laserowego znakowania warstwy wierzchniej wyprasek z polipropylenu