English version
Drukuj

OFERTA Biura Transferu Technologii


@@@
Bezhalogenowa kompozycja polimerowa o ograniczonej palności otrzymywana na bazie polipropylenu
Hybrydowe bezhalogenowe antypireny – modyfikacja haloizytu solami melaminy
Hybrydowe dodatki grafitowe ograniczające palności tworzyw sztucznych
Odzysk metali z odpadów przemysłowych metodą elektrolizy z kontrolą potencjału
Polistyren o ograniczonej palności otrzymywany metodą polimeryzacji suspensyjnej
Ekstrakcja metali z odpadów stałych po zużytych bateriach litowo-jonowych i cynkowych
Sposób utylizacji ścieków z procesu wytwarzania estrów metylowych kwasów tłuszczowych
Haloizyt modyfikowany nadtlenkiem organicznym jako napełniacz wzmacniająco-sieciujący dla elastomerów
Modyfikowana nienasycona żywica poliestrowa
Odzysk aluminium, polietylenu i tektury z odpadów wielomateriałowych typu TetraPak
Katalityczna konwersja biometanolu do biopaliw
PLA o dobrych właściwościach mechanicznych i barierowych
Sposób oczyszczania odpadów drewna, a w szczególności podkładów kolejowych za pomocą ekstrakcji nadkrytycznym ditlenkiem węgla
Poliolefiny o dużej odporności termicznej i małej przepuszczalności gazów
Zagospodarowanie tekstylnych materiałów poużytkowych
Skrobia termoplastyczna
@@@
Kompozycja biologicznie aktywnych składników pochodzenia naturalnego
Biobójcze i kompostowalne opakowanie żywności
Biopreparat do pielęgnacji roślin
@@@
Badania nad opracowaniem technologii wytwarzania doustnej postaci leku zawierającego kladrybinę jako substancję leczniczą
Spinalpep, preparat peptydowy do podawania doustnego
Wytworzenie substancji aktywnej farmaceutycznej Bimatoprost
Wytwarzanie aktywnej substancji farmaceutycznej bosentan stosowanej w lekach kardiologicznych oraz produktu leczniczego do stosowania w terapii nadciśnienia płucnego
Wytwarzanie aktywnej substancji farmaceutycznej Cilostazol stosowanej w terapii miażdżycy zarostowej tętnic oraz technologia produktu leczniczego
Opracowanie metody otrzymywania pochodnych cytostatyku o nazwie MELFALAN
Wytwarzanie aktywnej substancji farmaceutycznej Eplerenon stosowanej w terapii niewydolności serca oraz technologia produktu leczniczego
Wytwarzanie aktywnej substancji farmaceutycznej Eksemestan stosowanej w leczeniu zaawansowanego raka sutka i technologia postaci farmaceutycznej preparatu –tabletki powlekane a 25 mg
Konstrukcja i ekspresja wybranego rekombinowanego ludzkiego przeciwciała monoklonalnego w bakteriach Escherichia coli
Blokujący test ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko hemaglutyninie wirusów grypy serotypu H5
Prace nad otrzymywaniem rekombinowanych antygenów wirusów IBV Avian Infectious Bronchitis Virus
Analiza spektrometryczna analogów insuliny INSCG(21A)RR na kolejnych etapach produkcji
Otrzymywanie rekombinowanej insuliny ludzkiej i jej analogów w komórkach Escherichia coli IBA
Prototypowa szczepionka przeciwko wirusom wysoko patogennej grypy ptaków H5N1
Prokariotyczny system ekspresyjny do produkcji białek rekombinowanych oparty na Escherichia coli
System ekspresyjny do stabilnej i wydajnej produkcji białek rekombinowanych bez konieczności stosowania antybiotyków
Wytwarzanie aktywnej substancji farmaceutycznej Lapatynib stosowanej w terapii przerzutowego raka piersi, niedrobnokomórkowego raka płuc, raka pęcherza, raka głowy i szyi oraz w nowotworach układu trawiennego a także technologia wytwarzania postaci farmaceutycznej – tabletek powlekanych o dawce 250 mg
Wytworzenie substancji aktywnej farmaceutycznej Etabonian Loteprednolu stosowanej w lekach oftalmicznych oraz postaci farmaceutycznej – zawiesina do oczu
Wytworzenie substancji aktywnej farmaceutycznej Nepafenak stosowanej w lekach oftalmicznych oraz postaci farmaceutycznej – zawiesiny do oczu
Wytworzenie substancji aktywnej farmaceutycznej Olopatadyna stosowanej w lekach oftalmicznych oraz postaci farmaceutycznej preparatu – kropli do oczu
Wytwarzanie aktywnej substancji farmaceutycznej Pemetreksed oraz technologia postaci farmaceutycznej – liofilizatua 100 mg, 500 mg, do stosowania w leczeniu I rzutu zaawansowanej postaci międzybłoniaka opłucnej
Wytwarzanie aktywnej substancji farmaceutycznej Prasugrel stosowanej w profilaktyce przeciwzakrzepowej oraz technologia produktu leczniczego
Wytwarzanie aktywnej substancji farmaceutycznej Sunitynib (w postaci jabłczanu) stosowanej w terapii guzów zrębowych przewodu pokarmowego opornych na imatynib oraz w terapii zaawansowanego raka komórkowego nerek oraz technologia postaci farmaceutycznej preparatu-kapsułki a 12,5 mg, 25 mg, 50 mg
Wytwarzanie aktywnej substancji farmaceutycznej Temozolomid stosowanej w chemioterapii glejaka oraz postaci farmaceutycznej – kapsułek DC zawierających 5 mg, 20 mg, 100 mg i 250 mg substancji czynnej
Wytworzenie substancji aktywnej farmaceutycznej Trawoprost stosowanej w lekach oftalmicznych oraz postaci farmaceutycznej leku w postaci kropli