English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. M. Salgado-Delgado, H.Hernández-Cocoletzi, E. Rubio-Rosas, A. Escobedo-Morales, E. Chigo-Anota, A. Olarte-Paredes, R.Salgado-Delgado, V.M. Castańo

Nukleacja hydrożeli poli(alkohol winylowy)/nanohydroksyapatyt w symulowanym płynie ustrojowym (j. ang.)

Polimery 2019, nr 7-8, 487


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.7.3

Streszczenie

Zbadano bioaktywność nowych membran, otrzymywanych w wyniku elektroprzędzenia z hydrożeli poli(alkoholu winylowego) (PVA) z chitozanem (CS), metakrylanem 2-hydroksyetylu (HEMA) i/lub nanohydroksyapatytem (nanoHAp), poddanych działaniu symulowanego płynu ustrojowego (SBF). Metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) stwierdzono, że po zanurzeniu wytworzonych membran w roztworze SBF na 5, 8 i 15dni na powierzchni cząstek nanoHAp w badanych próbkach nastąpiła akumulacja cząsteczek węglanów i fosforanów wapnia pochodzących z SBF, co dowodzi, że tą metodą można zwiększyć bioaktywność przygotowanych membran, przeznaczonych do zastosowania w rekonstrukcji tkanki kostnej.


Słowa kluczowe: symulowany płyn ustrojowy (SBF), biopolimery, bioaktywność, elektroprzędzenie
e-mail: amsd_2303@hotmail.com, vmcastano@unam.mx
A. M. Salgado-Delgado, H.Hernández-Cocoletzi, E. Rubio-Rosas, A. Escobedo-Morales, E. Chigo-Anota, A. Olarte-Paredes, R.Salgado-Delgado, V.M. Castańo (1 MB)
Nukleacja hydrożeli poli(alkohol winylowy)/nanohydroksyapatyt w symulowanym płynie ustrojowym