English version
Drukuj

Nowy typ wysokoenergetycznego akumulatora ołowiowo-kwasowego - zakończony

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i RozwojuNCBiR logo


Projekt realizowany w ramach programu INNOTECH (I konkurs)

Innotech_logo


Nowy typ wysokoenergetycznego akumulatora ołowiowo-kwasowego z masą czynną

osadzoną na przewodzącym porowatym węglu szklistym


Projekt realizowany w ramach umowy nr INNOTECH-K1/IN1/47/152819/NCBR/12 przez Konsorcjum w składzie:

1. Uniwersytet Warszawski - Lider
2. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
3. Instytut Metali Niezależnych
4. JENOX AKUMULATORY sp. z o.o.

Okres realizacji projektu:

maj 2012 – kwiecień 2014

Wysokość dofinansowania projektu:

4 555 183 PLN

Wysokość dofinansowania zadania realizowanego w IChP:

2 093000 PLN


Osoba do kontaktu ze strony IChP:


Dr Zbigniew Rogulski

tel. +48 22 568 22 93; 22 568 24 43; 22 568 24 47