English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Dworak, B. Trzebicka, W. Wałach, A. Utrata

Nowe termowrażliwe reaktywne polietery oparte na glicydolu

Polimery 2003, nr 7-8, 484


Streszczenie

Artykuł stanowi podsumowanie dotychczasowych prac Autorów nad wykorzystaniem glicydolu (2,3-epoksypropano- lu-1) do otrzymania reaktywnych amfifilowych polieterów charakteryzujących się w roztworach wodnych dolną krytyczną temperaturą rozpuszczalności (LCST). Omówiono syntezy liniowych i grzebieniowych homopolimerów glicydolu. Przedstawiono dwie metody syntezy takich polimerów o regulowanym stosunku fragmentów hydrofilowych do fragmentów hydrofobowych. Pierwsza z nich polega na estryfikacji homopolimeru glicydolu bezwodnikiem octowym i prowadzi do bezładnych termowrażliwych kopolimerów glicydolu z octanem glicydolu. Druga opiera się na uzyskiwaniu w procesie anionowej żyjącej kopolimeryzacji kopolimerów triblokowych zawierających centralny hydrofilowy blok poli(tlenku etylenu) (PEOX) i dwa boczne hydrofobowe bloki poli(acetalu glicydolu) (PAGl). W dwóch szeregach kopolimerów blokowych różniących się masami molowymi poszczególnych bloków zbadano wpływ stosunku EOX/AGl na wartość Tc (temperatury zmętnienia roztworu) tych termowrażliwych produktów.


Słowa kluczowe: polimery termowrażliwe, poliglicydol, poli(tlenek etylenu), modyfikacja, kopolimery, regulowanie hydrofilowości

A. Dworak, B. Trzebicka, W. Wałach, A. Utrata (875.3 KB)
Nowe termowrażliwe reaktywne polietery oparte na glicydolu