English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Louisy, S. Bourbigot, S. Duquesne, P. Desbois, A. König, M. Klatt

Nowe synergetyki uniepalnionego poli(1,4-tereftalanu butylenu) wzmacnianego

włóknem szklanym (j. ang.)

Polimery 2013, nr 5, 403


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.403

Streszczenie

Badano potencjalne synergetyki, działające w układzie z handlowo dostępnymi opóźniaczami palenia (FR), stosowane do uniepalniania kompozytu poli(1,4-tereftalanu butylenu) napełnionego włóknem szklanym (GF-PBT). Palność wytworzonych materiałów (FR GF-PBT) oceniano na podstawie testu palności UL-94, wyznaczonego indeksu tlenowego (LOI) oraz określonej kalorymetrycznie szybkości wydzielania ciepła (HRR). Wykorzystano w pracy handlowe uniepalniacze: dietylofosfinian glinu (OP 1240) oraz układ cyjanuranu melaminy z dietylofosfinianem glinu (OP 1200), jako nanonapełniacze stosowano natomiast: Cloisite 30B, warstwowy kaolin modyfikowany octanem potasu, talk, krzemionkę, ekspandowany grafit i trzy rodzaje silseskwioksanów (POSS). Stwierdzono, że interesujący synergiczny układ z tradycyjnymi uniepalniaczami, poprawiający odporność na palenie otrzymywanych kompozytów, tworzy poliedryczny silseskwioksan a także warstwowa glinka kaolinowa modyfikowana octanem potasu.


Słowa kluczowe: uniepalniacze, synergizm, poli(1,4-tereftalan butylenu), włókno szklane, nanonapełniacze, test palności, indeks tlenowy, szybkość wydzielania ciepła

e-mail: serge.bourbigot@ensc-lille.fr

J. Louisy, S. Bourbigot, S. Duquesne, P. Desbois, A. König, M. Klatt (1.14 MB)
Nowe synergetyki uniepalnionego poli(1,4-tereftalanu butylenu) wzmacnianego włóknem szklanym (j. ang.)