English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Ouerghui, M. Dardouri, N. Sleimi, A. Bel Hadj Amor, F. Ammari, C. Girard

Nowe polimery zawierające jednostki 1,2,3-triazolowe, syntetyzowane z poli(chlorku winylu) w reakcji „click” katalizowanej przez jodek miedzi,
stosowane do ekstrakcji ze ścieków jonów azotanowych i jonów metali (j. ang.)

Polimery 2019, nr 1, 3


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.1.1

Streszczenie

W wyniku chemicznej modyfikacji poli(chlorku winylu) metodą „click”, opartej na reakcji Huisgena katalizowanej za pomocą miedzi, zsyntetyzowano nowe polimery o potencjalnym zastosowaniu do oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń związkami nieorganicznymi. Nowe zsyntetyzowane polimery zawierają w swojej budowie jednostki 1,4-dwupodstawionego triazolu. Strukturę otrzymanych polimerów potwierdzono metodami spektroskopii w podczerwieni (ATR-FTIR), analizy elementarnej azotu i analizy termicznej (DTA). Polimery te wykorzystano następnie do eliminacji jonów azotanowych i jonów metali występujących w wodach ściekowych w regionie Beja (Tunezja). Stwierdzono, że nowe polimery najefektywniej wychwytują jony cynku (Zn), średni procent ekstrakcji (% E) wynosił 28 %, a średni procent ekstrakcji azotanów nie przekraczał 12,5 %. Selektywność wychwytu badanych jonów przez zsyntetyzowane polimery można uszeregować następująco: Zn2+ > NO3– > Ca2+ > Mg2+.


Słowa kluczowe: reakcje „click”, poli(chlorek winylu), 1,4-triazole, ekstrakcja, azotany, metale, ścieki
A. Ouerghui, M. Dardouri, N. Sleimi, A. Bel Hadj Amor, F. Ammari, C. Girard (1.04 MB)
Nowe polimery zawierające jednostki 1,2,3-triazolowe, syntetyzowane z poli(chlorku winylu) w reakcji „click” katalizowanej przez jodek miedzi, stosowane do ekstrakcji ze ścieków jonów azotanowych i jonów metali (j. ang.)