English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Olejnik, A. Smejda-Krzewicka, K. Strzelec

Nowe mieszaniny elastomerowe o zwiększonej odporności na palenie

Polimery 2019, nr 1, 41


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.1.5

Streszczenie

Opracowano technologię wytwarzania materiałów gumowych charakteryzujących się dobrymi właściwościami mechanicznymi, zwiększoną odpornością na starzenie termooksydacyjne oraz odpornością na palenie. Nowe niekonwencjonalne mieszaniny elastomerowe sporządzone na bazie kauczuków chloroprenowego (CR) i butadienowego (BR) sieciowano w sposób niestandardowy za pomocą tlenku cynku (ZnO). Najlepsze właściwości użytkowe wykazywał wulkanizat CR/BR = 75/25 cz.mas. z udziałem 2,5 phr ZnO. Otrzymane wulkanizaty CR/BR/ZnO z udziałem 30 cz. mas. kaolinu lub krzemionki można zaliczyć do materiałów niepalnych.


Słowa kluczowe: mieszaniny elastomerowe, kauczuk butadienowy, kauczuk chloroprenowy, zwiększona odporność na palenie
A. Olejnik, A. Smejda-Krzewicka, K. Strzelec (576.7 KB)
Nowe mieszaniny elastomerowe o zwiększonej odporności na palenie