English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Ortyl, R. Popielarz

Nowe fotoinicjatory polimeryzacji kationowej (j. ang.)

Polimery 2012, nr 7-8, 510


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.510

Streszczenie

Opracowano nowe fotoinicjatory diarylojodoniowe przeznaczone do stosowania w procesie fotopolimeryzacji kationowej monomerów winylowych oraz epoksydowych i oceniano ich skuteczność przy użyciu technologii sond fluorescencyjnych (FPT). Badane fotoinicjatory wykazują charakterystykę absorpcji kompatybilną z charakterystyką emisji średniociśnieniowych lamp rtęciowych, które są podstawowymi źródłami światła UV w przemyśle. Fakt ten rozwiązuje dotychczasowy problem technologiczny, polegający na niedopasowaniu charakterystyki absorpcji handlowo dostępnych fotoinicjatorów polimeryzacji kationowej do charakterystyki emisji przemysłowych źródeł światła UV.


Słowa kluczowe: fotoinicjatory polimeryzacji kationowej, FPT, sole diarylojodoniowe


e-mail: jortyl@chemia.pk.edu.pl

J. Ortyl, R. Popielarz (268.4 KB)
Nowe fotoinicjatory polimeryzacji kationowej (j. ang.)