English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Barczewski

Niestabilności przepływu stopionych tworzyw polimerowych w trakcie wytłaczania.
Cz. II. Ocena i zapobieganie

Polimery 2016, nr 4, 248


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.248

Streszczenie
Artykuł jest kontynuacją przeglądu literatury dotyczącego niestabilności przepływu stopionych polimerów termoplastycznych w trakcie wytłaczania. W części II omówiono zagadnienia związane z metodami oceny niestabilności przepływu oraz zapobiegania im. W pracy przedstawiono dotychczas stosowane metody niwelowania niestabilności, oceniono ich skuteczność oraz zakres stosowalności w warunkach laboratoryjnych oraz w trakcie rzeczywistego procesu technologicznego.
Słowa kluczowe: niestabilności przepływu, wytłaczanie, polietylen, zapobieganie niestabilnościom
e-mail: mateusz.barczewski@put.poznan.pl
M. Barczewski (361 KB)
Niestabilności przepływu stopionych tworzyw polimerowych w trakcie wytłaczania. Cz. II. Ocena i zapobieganie