English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. N. Klyamkina, A. M. Aladyshev, P. M. Nedorezova, V. I. Tsvetkova, I. L. Dubnikova

Niektóre aspekty kopolimeryzacji propylenu z etylenem wobec katalizatorów tytanowo-magnezowych i metalocenowych (j. ang.)

Polimery 2001, nr 6, 402


Streszczenie

Kopolimery propylen/etylen zawierające 1,6-18% merów C2 otrzymywano w obecności dwóch kompleksowych układów katalitycznych: a) nośnikowego katalizatora tytanowo-magnezowego TiCl4/MgCl2 aktywowanego trietyloglinem, z udziałem ftalanu dibutylowego jako donora wewnętrznego i propylotrimetoksysilanu jako donora zewnętrznego oraz b) dwóch beznośnikowych katalizatorów cyrkonocenowych, różniących się strukturą ligandu indenylowego – Me2SiInd2ZrCl2 i [Me2Si(4-Ph-2-Et-Ind)2]ZrCl2, aktywowanych metyloaluminoksanem (MAO). Olefiny kopolimeryzowano w ciekłym propylenie w temp. 50-60oC pod stałym nadciśnieniem etylenu (tabela 1). Określono aktywność katalizatorów (rys. 1) oraz scharakteryzowano skład, mikrostrukturę i ciężary cząsteczkowe (tabela 2), jak również właściwości mechaniczne (tabele 3 i 5) uzyskanych kopolimerów. Wyznaczono współczynniki reaktywności komonomerów w kopolimeryzacji wobec badanych katalizatorów. Wskazano na możliwość regulowania struktury i właściwości kopolimerów propylen/etylen otrzymywanych wobec katalizatorów metalocenowych.


Słowa kluczowe: kopolimeryzacja propylenu z etylenem, katalizator tytanowo-magnezowy. katalizatory cyrkonocenowe. współczynniki reaktywności, aktywność katalityczna, mikrostruktura i właściwości kopolimerów

A. N. Klyamkina, A. M. Aladyshev, P. M. Nedorezova, V. I. Tsvetkova, I. L. Dubnikova (225.6 KB)
Niektóre aspekty kopolimeryzacji propylenu z etylenem wobec katalizatorów tytanowo-magnezowych i metalocenowych (j. ang.)