English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Kugler, T. Spychaj

Nanostruktury węglowe i błony lub powłoki polimerowe z ich udziałem.

Cz. I. Charakterystyka ogólna, funkcjonalizacja oraz metody badań kompozycji

z nanorurkami lub grafenami

Polimery 2013, nr 2, 93


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.093

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy. Cz. I obejmuje charakterystykę nanostruktur węglowych oraz sposoby ich funkcjonalizacji w celu wykorzystania w charakterze napełniaczy w matrycach polimerowych. Opisano również metody badań kompozycji i nanokompozytów zawierających struktury węglowe.


Słowa kluczowe: grafen, nanorurki węglowe, błony i powłoki polimerowe

e-mail: Tadeusz.Spychaj@zut.edu.pl

S. Kugler, T. Spychaj (94.4 KB)
Nanostruktury węglowe i błony lub powłoki polimerowe z ich udziałem. Cz. I. Charakterystyka ogólna, funkcjonalizacja oraz metody badań kompozycji z nanorurkami lub grafenami