English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Kugler, T. Spychaj

Nanostruktury węglowe i błony lub powłoki polimerowe z ich udziałem

Polimery 2013, nr 3, 177


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.177

Streszczenie

W cz. II. artykułu przedstawiono najnowsze osiągnięcia w dziedzinie otrzymywania błon i powłok polimerowych z nanostrukturami węglowymi, użytymi w roli zarówno napełniaczy, jak i odrębnych błon z materiału węglowego.


Słowa kluczowe: grafen, nanorurki węglowe, filmy i powłoki polimerowe

e-mail: Tadeusz.Spychaj@zut.edu.pl

S. Kugler, T. Spychaj (70.4 KB)
Nanostruktury węglowe i błony lub powłoki polimerowe z ich udziałem