English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik, M. Szołyga, M. Dutkiewicz, B. Marciniec

Nanokompozyty polipropylen/poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany – badania objętości
swobodnych, stopnia krystaliczności oraz masowego wskaźnika szybkości płynięcia (j.ang.)

Polimery 2016, nr 9, 610


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.610

Streszczenie
Nanokompozyty polipropylen/poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (PP/POSS) przygotowano metodą mieszania w stanie stopionym polimeru. Wpływ struktury oraz ilości zastosowanych nanonapełniaczy POSS na objętości swobodne w polipropylenie określono z zastosowaniem spektroskopii czasów życia pozytonów (PALS). Ustalono zależności pomiędzy parametrami PALS: czasem życia o-Ps (τ3) inatężeniem (I3) składowej o-Ps oraz wartościami stopnia krystaliczności (Xc) i masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) badanych materiałów. Obecność nanonapełniaczy POSS wpłynęła na liczbę i rozmiary objętości swobodnych w polimerze, co spowodowało zmianę mikrostruktury osnowy polipropylenowej. Wraz ze zwiększaniem zawartości napełniaczy POSS zmniejszał się stopień krystaliczności kompozytów, zwiększało natężenie składowej o-Ps, adodatkowo wzrastała wartość MFR – nanocząstki POSS pełniły w układzie rolę plastyfikatorów.
Słowa kluczowe: nanokompozyty, polipropylen, poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS), spektroskopia czasów życia pozytonów (PALS), stopień krystaliczności, masowy wskaźnik szybkości płynięcia
e-mail: katarzyna.dziubek@uni.opole.pl
A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik, M. Szołyga, M. Dutkiewicz, B. Marciniec (635 KB)
Nanokompozyty polipropylen/poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany – badania objętości swobodnych, stopnia krystaliczności oraz masowego wskaźnika szybkości płynięcia (j.ang.)