English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. A. Nour

Nanokompozyty polimerowo-glinkowe (j. ang.)

Polimery 2002, nr 5, 326


Streszczenie

Omówiono nanokompozyty polimerowo-glinkowe złożone z matrycy polimerowej oraz zdyspergowanej w niej glinki — montmorylonitu (MMT). Zastosowanie MMT jako napełniacza polimerów termoutwardzalnych i termoplastycznych prowadzi do poprawy właściwości reologicznych, strukturalnych i termicznych tych materiałów. Scharakteryzowano związki użyte do modyfikacji MMT w celu ułatwienia jego zdyspergowania w matrycy polimerowej; są to mianowicie aminokwasy, jony alkiloamoniowe, silany, sole imidazoliowe i etery koronowe. Przedstawiono nanokompozyty, w których jako matrycę polimerową stosowano poliamid 6, poliimidy, epoksydy, polistyren lub polipropylen. Omawiane kompozyty charakteryzuje się metodą rentgenograficzną i mikroskopii elektronowej. Spośród właściwości nanokompozytów wyróżniono palność oraz właściwości termiczne. Połączenie doskonałych właściwości barierowych i przezroczystości pozwała na coraz szersze zastosowanie nanokompozytów polimer/MML do opakowań.


Słowa kluczowe: nanokompozyty polimerowo-glinkowe, montmorylonit, modyfikacja powierzchni, modyfikatory, właściwości kompozytów
M. A. Nour (901.7 KB)
Nanokompozyty polimerowo-glinkowe (j. ang.)