English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Łopacka

Nanocząstki wykorzystywane w celu poprawy właściwości fizycznych kompozytów

polimerowych stosowanych jako materiały opakowaniowe do żywności

Polimery 2013, nr 11-12, 864


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.864

Streszczenie

Artykuł jest przeglądem literatury dotyczącej wykorzystania różnego rodzaju cząstek nanonapełniaczy do wytwarzania polimerowych kompozytów stanowiących materiał do opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zastosowanie nanokompozytów zawierających napełniacze, takie jak: krzemiany warstwowe, nanowzmacniacze celulozowe lub nanorurki węglowe, a także nanocząstki krzemionki lub nanokryształy skrobi, umożliwia wytworzenie materiałów opakowaniowych wykazujących większą wytrzymałość mechaniczną i barierowość, a także polepszone inne właściwości fizyczne.


Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanokompozyty, opakowania, żywność, montmorylonit, skrobia, celuloza, nanorurki węglowe


e-mail: joanna_kazmierczak@sggw.pl

J. Łopacka (78.2 KB)
Nanocząstki wykorzystywane w celu poprawy właściwości fizycznych kompozytów polimerowych stosowanych jako materiały opakowaniowe do żywności