English version
Drukuj

2016

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA WYSTAWACH MIĘDZYNARODOWYCH


Gold Medal with mention


Złoty medal z wyróżnieniem oraz puchar CONCEPTUM Exhibitions od organizatorów Targów dla zespołu: dr inż. Agnieszka Abramowicz; dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr Maria Obłój-Muzaj; mgr inż. Marcin Kumosiński; dr inż. Agnieszka Górska – IChP oraz dr Ryszard Grzybek, mgr inż. Katarzyna Potajczuk-Czajka – Grupa Azoty ZAK S.A. za „Nowe ekologiczne uniepalniające środki pomocnicze dla PVC” , 65. Międzynarodowe Targi Wynalazczości BRUSSELS INNOVA 2016, Bruksela, Belgia
Złoty medal z wyróżnieniem oraz nagroda specjalna od JSC NIIAS z Rosji dla zespołu: dr hab. inż. Robert Brzozowski, prof. IChP; dr inż. Stefan Szarlik – IChP, inż. Zbigniew Kołodziej, inż. Wojciech Kołodziej, Michał Kluczek, Piotr Pałucki – Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych za „Sposób usuwania impregnatu z drewna impregnowanego olejami zawierającymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne” , 65. Międzynarodowe Targi Wynalazczości BRUSSELS INNOVA 2016, Bruksela, Belgia
Gold medal iENA 2016

Złoty medal dla zespołu: mgr inż. Tadeusz Porębski, mgr inż. Sławomir Tomzik, mgr inż. Katarzyna Polarczyk, mgr inż. Dawid Berny za „Sposób utylizacji ścieków z procesu wytwarzania biodiesla”, 68. Międzynarodowa Wystawa iENA 2016 – Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty, Norymberga, Niemcy


Silver medal iENA 2016


Srebrny medal dla zespołu: dr hab. Marii Zielecka, prof. IChP; mgr inż. Magdalena Wenda, mgr inż. Katarzyna Suwała, Marek Panasiuk, inż. Elżbieta Bujnowska, Krystyna Cyruchin za „Innowacyjne aerożele krzemionkowe o małej pylistości do zastosowania high-tech”, 68. Międzynarodowa Wystawa iENA 2016 – Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty, Norymberga, Niemcybronze medal iENA 2016


Brązowy medal dla zespołu: dr hab. inż. Robert Brzozowski, prof. IChP, dr inż. Stefan Szarlik z IChP oraz inż. Zbigniew Kołodziej, inż. Wojciech Kołodziej, Michał Kluczek i Piotr Pałucki z Instytutu Urządzeń Ekstrakcyjnych za „Sposób usuwania impregnatu z drewna impregnowanego olejami zawierającymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne”, 68. Międzynarodowa Wystawa iENA 2016 – Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty, Norymberga, Niemcy


iENA medal Taiwan


Nagroda specjalna: medal od Taiwan Prominent Inventor League dla zespołu: dr Elżbieta Wardzińska-Jarmulska, Jadwiga Stanecka, dr inż. Barbara Szczepaniak, mgr inż. Leszek Danecki (OBR Czarna Woda), mgr inż. Leszek Majewski (OBR Czarna Woda) za „Hybrydowy materiał termoizolacyjny – kompozyt styropianu i włókien celulozy z recyklingu”, 68. Międzynarodowa Wystawa iENA 2016 – Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty, Norymberga, Niemcy
Platinum medal_IWIS_2016Platynowy medal dla zespołu: dr inż. Agnieszka Abramowicz, dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP, dr Maria Obłój-Muzaj, mgr inż. Marcin Komosiński, dr inż. Agnieszka Górska oraz dr Ryszard Grzybek, mgr inż. Katarzyna Potajczuk-Czajka z Grupy Azoty ZAK S.A. za „Kompozyty PVC o mniejszej palności i lepszych właściwościach cieplnych”, X Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2016, Warszawa, Polska


Silver_medal_IWIS 2016


Srebrny medal dla zespołu: mgr inż. Tadeusz Porębski, dr inż. Włodzimierz Ratajczak, prof. IChP, dr inż. Stefan Szarlik, mgr inż. Marek Plesnar, mgr inż. Marzena Talma-Piwowar, mgr inż. Sławomir Tomzik, mgr inż. Katarzyna Polarczyk, mgr inż. Joanna Krakowiak za „Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z produkcji poli(tereftalanu etylenu)”, X Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2016, Warszawa, Polska


BRONZE medal IWIS 2016


Brązowy medal dla zespołu: dr hab. inż. Robert Brzozowski, prof. IChP, dr inż. Stefan Szarlik z IChP oraz inż. Zbigniew Kołodziej, inż. Wojciech Kołodziej, Michał Kluczek i Piotr Pałucki z Instytutu Urządzeń Ekstrakcyjnych za „Sposób usuwania impregnatu z drewna impregnowanego olejami zawierającymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne”, X Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2016, Warszawa, PolskaBrązowy medal dla zespołu: dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP, mgr inż. Katarzyna Suwała, mgr inż.Magdalena Wenda, Marek Panasiuk, inż.Elżbieta Bujnowska, Krystyna Cyruchin za „Innowacyjne aerożele krzemionkowe o małej pylistości do zastosowań high-tech", X Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2016, Warszawa, Polska


Bronze Taipei 2016


Brązowy medal dla zespołu: dr hab. Marii Zieleckiej, prof. IChP; mgr inż. Magdaleny Wendy, mgr inż. Katarzyny Suwały, Marka Panasiuka, inż. Elżbiety Bujnowskiej, dr hab. Izabelli Legockiej, prof. IChP; mgr inż. Ewy Wierzbickiej, Krystyny Cyruchin za „Hybrydowe nieorganiczno/organiczne aerożele do zastosowań izolacyjnych”, International Invention Show & Technomart INST 2016, Taipei, Taiwan


Gold Medal


Złoty medal dla zespołu: dr hab. inż. Robert Brzozowski, prof. IChP, dr inż. Stefan Szarlik z IChP oraz inż. Zbigniew Kołodziej, inż. Wojciech Kołodziej, Michał Kluczek i Piotr Pałucki z Instytutu Urządzeń Ekstrakcyjnych za „Sposób usuwania impregnatu z drewna impregnowanego olejami zawierającymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne”, Międzynarodowa Wystawa Innowacji Technicznych, Patentów i Wynalazków „INVENT ARENA 2016” w Trzińcu (Czechy)Silver medal

Srebrny medal dla zespołu: mgr inż. Tadeusz Porębski, mgr inż. Sławomir Tomzik, mgr inż. Katarzyna Polarczyk, mgr inż. Dawid Berny za „Sposób utylizacji ścieków z procesu wytwarzania biodiesla”, Międzynarodowa Wystawa Innowacji Technicznych, Patentów i Wynalazków „INVENT ARENA 2016” w Trzińcu (Czechy)Zloty medal

Złoty medal oraz Puchar Prezesa Jury dla zespołu: dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP, mgr inż. Magdalena Wenda, mgr inż. Katarzyna Suwała, Marek Panasiuk, inż. Elżbieta Bujnowska, dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP, mgr inż. Ewa Wierzbicka, Krystyna Cyruchin za „Hybrydowe nieorganiczno/organiczne aerożele do zastosowań izolacyjnych”, Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016, Katowice


Bronze medal


Brązowy medal dla zespołu: dr inż. Irena Grzywa-Niksińska, dr hab. Izabella Legocka, prof.IChP; Małgorzata Machałowska, Alicja Kowiecznikow za „Biobójcze i kompostowalne opakowanie żywności”, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Innowacji i Technologii ITEX 2016 w Kuala Lumpur, MalezjaBrązowy medal dla zespołu: dr hab. inż. Robert Brzozowski, prof. IChP; dr inż. Stefan Szarlik z IChP oraz inż. Zbigniew Kołodziej, inż. Wojciech Kołodziej, Michał Kluczek i Piotr Pałucki z Instytutu Urządzeń Ekstrakcyjnych za „Sposób usuwania impregnatu z drewna impregnowanego olejami zawierającymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne”, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Innowacji i Technologii ITEX 2016 w Kuala Lumpur, MalezjaBrązowy medal dla zespołu: mgr inż. Tadeusz Porębski, mgr inż. Sławomir Tomzik, mgr inż. Katarzyna Polarczyk, mgr inż. Dawid Berny za „Sposób utylizacji ścieków z procesu wytwarzania biodiesla”, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Innowacji i Technologii ITEX 2016 w Kuala Lumpur, Malezja

Złoty medal Genewa 2016


Złoty medal oraz nagroda National Research Council of Thailand dla zespołu dr inż. Irena Grzywa-Niksińska, dr hab. Izabella Legocka, prof.IChP; Małgorzata Machałowska, Alicja Kowiecznikow za „Biobójcze i kompostowalne opakowanie żywności”, 44. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków (Salon International des Inventions), Genewa, Szwajcaria


Srebrny medal Genewa 2016Srebrny medal dla zespołu dr hab. inż. Robert Brzozowski, prof.IChP; dr inż. Stefan Szarlik – z IChP oraz inż. Zbigniew Kołodziej, inż. Wojciech Kołodziej, Michał Kluczek i Piotr Pałucki – z Instytutu Urządzeń Ekstrakcyjnych za „Sposób usuwania impregnatu z drewna impregnowanego olejami zawierającymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne”, 44. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków (Salon International des Inventions), Genewa, SzwajcariaBrązowy medal Genewa 2016Brązowy medal dla zepołu mgr inż. Tadeusz Porębski, mgr inż. Sławomir Tomzik, mgr inż. Katarzyna Polarczyk, mgr inż. Dawid Berny za „Sposób utylizacji ścieków z procesu wytwarzania biodiesla”, 44. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków (Salon International des Inventions), Genewa, Szwajcaria

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA WYSTAWACH KRAJOWYCH


LIDER INNOWACJI ®Nagroda Lider Innowacji ® 2016 pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dla Instytutu Chemii Przemysłowej za innowacyjne badania rozwojowe i przemysłowe dla przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, przezwyciężające istotne bariery rozwoju polskiej gospodarki przez tworzenie zrównoważonego przemysłu chemicznego, Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016, Katowice


Nagroda MNiSW
Nagroda Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dla Instytutu Chemii Przemysłowej za szczególną aktywność w promocji polskiej nauki oraz wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej, XXIII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2015 r., Warszawa


Nagroda MNiSW


Nagroda Ambasador Innowacji za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w roku 2015 dla zespołu: dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; mgr Agnieszka Szadkowska, inż. Elżbieta Bujnowska, mgr inż. Magdalena Wenda, Krystyna Cyruchin za „Sprytne opakowanie biobójcze” (platynowy medal, IX Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2015, Warszawa; złoty medal na 67. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków iENA 2015, Norymberga), XXIII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2015 r., WarszawaNagroda Ambasador Innowacji za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w roku 2015 dla zespołu: dr inż. Zbigniew Wielgosz, dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; mgr Janusz Stasiński, mgr inż. Sebastian Firlik, mgr Sławomir Pawłowski, mgr inż. Katarzyna Suwała za „Sposób otrzymywania poli(tlenku fenylenu) przeznaczonego do zastosowania typu High-Tech” (platynowa nagroda, Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015, Kraków), XXIII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2015 r., WarszawaNagroda Ambasador Innowacji za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w roku 2015 dla zespołu: dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; mgr inż. Magdalena Wenda, mgr inż. Katarzyna Suwała, Marek Panasiuk, inż. Elżbieta Bujnowska, dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP; mgr inż. Ewa Wierzbicka, Krystyna Cyruchin za „Hybrydowe nieorganiczno-organiczne aerożele do zastosowań izolacyjnych” (złoty medal z wyróżnieniem, 64. Targi Wynalazczości Brussels INNOVA 2015, Bruksela, Belgia), XXIII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2015 r., WarszawaNagroda Ambasador Innowacji za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w roku 2015 dla zespołu: dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP; dr Elżbieta Wardzińska-Jarmulska, mgr inż. Ewa Wierzbicka, inż. Michał Krzyżewski za „Żywice fenolowo-formaldehydowe wolne od toksycznych monomerów” (złoty medal z wyróżnieniem, 43. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Genewa, Szwajcaria 2015), XXIII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2015 r., WarszawaNagroda Ambasador Innowacji za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w roku 2015 dla zespołu: dr inż. Stefan Szarlik, mgr inż. Paweł Łysik, dr inż. Agnieszka Górska, mgr inż. Joanna Krakowiak, dr inż. Zbigniew Wielgosz, mgr Janusz Stasiński za „Sposób wytwarzania 2,6-dimetylofenolu” (złoty medal z wyróżnieniem, IX Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2015, Warszawa), XXIII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2015 r., Warszawa