English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Płaska


Nadzorowanie jakości wyprasek wtryskowych

Polimery 1999, nr 4, 262


DOI:dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.262


Streszczenie

Omówiono zadania składające się na nadzorowanie jakości procesu wtryskiwania. Zwrócono uwagę na zmienność warunków wtryskiwania obserwowanych podczas wytwarzania takichsamych wyprasek w ciągu pięciu dni (rys. 4 i 5), a nawet jednego dnia (rys. 6). Podano główne czynniki dyskryminujące wtryskiwanie oraz przytoczono przykładowe zależności między wybranymi zmiennymi procesu (zależność masy wypraski od czasu wtryskiwania, prędkości obrotowej ślimaka oraz wskaźnika energii wtryskiwania - rys. 7 i 8). Zaproponowano system informatyczny przydatny do zautomatyzowanego nadzorowania procesu wtryskiwania (rys. 9 i 10).


Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, wtryskiwanie, nadzorowanie jakości
Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl