English version
Drukuj

Nabór na stanowisko specjalisty Pionu Wsparcia w Zakładzie Farmacji i Biotechnologii

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

W WARSZAWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA PIONU WSPARCIA W ZAKŁADZIE FARMACJI,

CHEMII KOSMETYCZNEJ I BIOTECHNOLOGII

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe farmacja, chemia, biotechnologia lub nauki pokrewne
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w w/w obszarach
 • Znajomość zagadnień technologii wytwarzania postaci leku
 • Umiejętność obsługi urządzeń technologicznych (mieszalnik, granulator, tabletkarka, kapsułkarka, powlekarka, blistrownica etc.)
 • Mile widziane doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji jakościowej systemu zapewnienia jakości (procedury, instrukcje technologiczne)
 • Samodzielność i nastawienie na realizację założonych celów
 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację, korzystanie z literatury specjalistycznej oraz tworzenie dokumentacji technologicznej

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z projektowaniem i rozwojem postaci leków stałych, półpłynnych oraz płynnych postaci leku
 • Przygotowywanie założeń technologicznych i dokumentacji oraz czynny udział w procesie wytwarzania leków
 • Prace rozwojowe w laboratorium, w tym przygotowywanie oraz obsługa urządzeń technologicznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej
 • Dokumentowanie prowadzonych prac, w tym przygotowywanie sprawozdań i raportów
 • Skalowanie opracowywanych technologii, w tym ocena zdolności technologicznej realizowanych tematów
 • Opracowywanie formulacji oraz technologii wytwarzania formy leku, wyrobu medycznego oraz suplementu diety,
 • Udział w wytwarzaniu produktów do badań przedklinicznych i klinicznych,
 • Udział we wdrożeniach realizowanych projektów w kraju i za granicą
 • Współtworzenie dokumentacji rejestracyjnej
 • Współpraca z innymi Działami/Zespołami Instytutu
 • Współudział w tworzeniu dokumentacji Dobrej Praktyki Wytwarzania, w tym przygotowywanie dokumentacji jakościowej, udział w pracach kwalifikacyjnych zaplecza technologicznego oraz udział w audytach.

OFERUJEMY:

 • Pracę w młodym i otwartym zespole
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze
 • Udział w realizacji ambitnych projektów
 • Udział we wdrożeniach realizowanych projektów w kraju i za granicą
 • Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.

ZAPEWNIAMY

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Ł-IChP).
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).

Prosimy o przesłanie CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz danymi kontaktowymi pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichp.pl w terminie do dnia 22 października 2020 r. Wraz z ww. dokumentami prosimy przekazać informację o oczekiwaniach finansowych. Dokumenty można też składać osobiście w siedzibie Instytutu, przy ul Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale Zarządzania Personelem bud. 24, pok. 403, IV p., w godz. 9:00-15:00. O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000857893, NIP 5252836114, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.