English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. K. Błędzki, K. Gorący, M. Urbaniak

Możliwości recyklingu i utylizacji materiałów polimerowych i wyrobów kompozytowych

Polimery 2012, nr 9, 620


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.620

Streszczenie

W artykule przedstawiono sposoby recyklingu kompozytów polimerowych w Europie i w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kompozytów duroplastycznych wzmacnianych włóknami szklanymi lub węglowymi. Omówiono sposoby rozwiązywania problemów związanych z recyklingiem kompozytów oraz regulacje prawne w tym zakresie, obowiązujące w Unii Europejskiej.


Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, duroplasty, recykling, utylizacja


e-mail: andrzej.bledzki@gmx.de,

krzysztof.goracy@zut.edu.pl

magdalena.urbaniak@zut.edu.pl

A. K. Błędzki, K. Gorący, M. Urbaniak (87.6 KB)
Możliwości recyklingu i utylizacji materiałów polimerowych i wyrobów kompozytowych