English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Ł. Piszczyk, A. Hejna, K. Formela, M. Danowska, M. Strankowski

Morfologia, właściwości mechaniczne i termiczne elastycznych pianek poliuretanowych

modyfikowanych glinokrzemianami warstwowymi

Polimery 2014, nr 11/12, 783


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.783

Streszczenie

Wytwarzane z udziałem poligliceryny elastyczne pianki poliuretanowe modyfikowano za pomocą montmorylonitu sodowego (bentonitu, MMT), mieszaniny bentonitu i bezhalogenowego fosforoorganicznego związku zmniejszającego palność (Fyrol PNX) oraz, stanowiącego napełniacz hybrydowy, bentonitu modyfikowanego wykorzystywanym uniepalniaczem. Badano mikrostrukturę, właściwości mechaniczne i termiczne modyfikowanych pianek poliuretanowych. Stwierdzono, że dodatek napełniaczy powoduje zwiększenie gęstości pozornej pianek oraz jej wytrzymałości na ściskanie. Modyfikacja elastycznych pianek mieszaniną montmorylonitu z fosforoorganicznym związkiem zmniejszającym palność a także modyfikacja napełniaczem hybrydowym wpłynęła na podwyższenie temperatury zeszklenia otrzymanych pianek. Stabilność termiczna materiałów poliuretanowych modyfikowanych montmorylonitem lub napełniaczem hybrydowym była większa niż stabilność niemodyfikowanej pianki referencyjnej.


Słowa kluczowe: elastyczne pianki poliuretanowe, modyfikacja, glinokrzemiany warstwowe, właściwości mechaniczne i termiczne pianek PUR


e-mail: lukpiszc@pg.gda.pl

Ł. Piszczyk, A. Hejna, K. Formela, M. Danowska, M. Strankowski (836.4 KB)
Morfologia, właściwości mechaniczne i termiczne elastycznych pianek poliuretanowych modyfikowanych glinokrzemianami warstwowymi