English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. El Fray


Morfologia i właściwości udarowe mieszanin PP/PBT — komunikat szybkiego druku (wersja angielska)

Polimery 1999, nr 1, 056


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.056


Streszczenie

Zbadano morfologię przełomów czystych mieszanin 60/40 i 70/30 (masowo) PP/PBT [PBT = poli(tereftalan butylenu)] (rys. 1, 4) oraz takich mieszanin z dodatkiem laboratoryjnej próbki multiblokowego kopolimeru tereftalanowego (PEE) opartego na PBT i dimeryzowanym kwasie tłuszczowym (DFA) (rys. 2, 5) lub handlowego Elitelu 4450 („Elana” SA, Toruń) (rys. 3, 6). Po dodaniu PEE wymiary cząstek fazy rozproszonej były mniejsze o 3—5 pm. Dodatek 5% DFA zwiększył udarność według Charpy'ego o 70% (tabela 1), natomiast dodatek kopolimeru PEE zwiększył udarność mieszaniny 70/30 o 110%, a dodatek Elitelu 4450 zwiększył jej udarność o 200%. Po dodaniu kopolimeru multiblokowego PEE zwiększyło się naprężenie zrywające mieszanin 60/40 i 70/30.


Słowa kluczowe: mieszaniny polipropylen/poli(tereftalan butylenu), morfologia, właściwości mechaniczne, wpływ dodatku multiblokowego kopolimeru tereftalanowego

Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl