English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kędzierski, J. Janiszewska, I. Moszumańska

Montmorylonit interkalowany dendrymerami peptydowymi (j.ang.)

Polimery 2016, nr 10, 677


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.677

Streszczenie

Metodą interkalacji z roztworu przeprowadzono immobilizację niskocząsteczkowych dendrymerów L-lizyny (Lys-D, w formie chlorowodorku) na montmorylonicie (MMT). Wyniki analizy metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz analizy elementarnej (C, H, N, Cl) potwierdziły interkalację peptydu w MMT. Na podstawie analizy izoterm adsorpcji–desorpcji azotu Brunauera-Emmetta-Tellera (BET) stwierdzono, że związanie peptydu następuje zarówno w przestrzeni międzywarstwowej, jak i na zewnętrznej powierzchni MMT. W zależności od struktury peptydu Lys-D i położenia protonowanych grup aminowych interkalacja połączona jest z wymianą jonową pomiędzy montmorylonitem sodowym i peptydem lub przebiega z zachowaniem wyjściowych przeciwjonów chlorkowych Lys-D. Analiza TGA związków MMT-Lys-D wskazuje, że główny ubytek masy związany z rozkładem składnika peptydowego zachodzi w wyższym zakresie temperatury niż w przypadku peptydu niezwiązanego.


Słowa kluczowe: dendrymery peptydowe, montmorylonit, interkalacja, dyfrakcja rentgenowska, analiza BET
e-mail: michal.kedzierski@ichp.pl

M. Kędzierski, J. Janiszewska, I. Moszumańska (524.6 KB)
Montmorylonit interkalowany dendrymerami peptydowymi (j.ang.)