English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Gawłowski, J. Fabia, C. Ślusarczyk, A. Brzozowska-Stanuch, T. Graczyk, J. Janicki

Modyfikacja włókien z poliamidu 6 szkłem wodnym metodą kąpielową (j.ang.)

Polimery 2017, nr 11-12, 861


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.861

Streszczenie
Włókna z poliamidu 6 (PA6) o zmniejszonej palności wytworzono z zastosowaniem metody kąpielowej HT (high temperature), prowadzonej w sposób analogiczny do barwienia włókien barwnikami zawiesinowymi. Kąpiel modyfikująca zawierała uniepalniacz oraz środek powierzchniowo czynny (dyspergator). Środkiem uniepalniającym był ekologiczny produkt handlowy o nazwie szkło wodne sodowe – wodny roztwór krzemianu sodu (WG). Uzyskany efekt trudnozapalności oceniano na podstawie wyznaczonego indeksu tlenowego (LOI). Właściwości termiczne badanych włókien określano za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i analizy termograwimetrycznej (TGA). Wykonano też podstawowe badania wytrzymałości mechanicznej włókien. Pozostałości po spaleniu włókien charakteryzowano na podstawie fotografii uzyskanych techniką elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Zmiany w strukturze nadcząsteczkowej włókien PA6 poddanych modyfikacji oceniano z wykorzystaniem szerokokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej (WAXS). W wyniku zaproponowanej modyfikacji uzyskano niewielkie, ale trwałe zmniejszenie palności włókien PA6.
Słowa kluczowe: włókna PA6, LOI, TGA, DSC, WAXS, SEM
e-mail: agawlowski@ath.bielsko.pl
A. Gawłowski, J. Fabia, C. Ślusarczyk, A. Brzozowska-Stanuch, T. Graczyk, J. Janicki (956.7 KB)
Modyfikacja włókien z poliamidu 6 szkłem wodnym metodą kąpielową (j.ang.)