English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Bociong, M. Krasowski, A. Szczesio, R. Anyszka, K. Kalicka, J. Sokołowski


Modyfikacja światłoutwardzalnego kompozytu stomatologicznego wybranymi poliedrycznymi
oligomerycznymi silseskwioksanami
Polimery 2018, nr 7-8, 515

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.7.5

Streszczenie

Komercyjny światłoutwardzalny kompozyt stomatologiczny GrandioSO Flow poddano modyfikacji za pomocą wybranych poliedrycznych oligomerycznych silseskwioksanów zawierających grupy metakrylowe (M-POSS) lub akrylowe (A-POSS). Fotopolimeryzację z wykorzystaniemdiodowej lampy o mocy rzeczywistej 1400 mW/cm2 prowadzono przez 60 s w sposób ciągły z jednej strony próbki. Naprężenia generowane w wypełnieniu obliczano na podstawie wzorów teorii sprężystości. Oceniano również efektywność polimeryzacji i właściwości mechaniczne spolimeryzowanych kompozytów, m.in. średnicową wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na trójpunktowe zginanie oraz mikrotwardość metodą Vickersa. Stwierdzono, że najmniejsze naprężenia skurczowe, wynoszące ~9 MPa, generuje kompozyt zmodyfikowany dodatkiem do osnowy 2% mas. M-POSS lub 5% mas. A-POSS. Modyfikacja prowadzi także do niewielkiego zmniejszenia twardości oraz wytrzymałości na trójpunktowe zginanie, z zachowaniem właściwej dla materiału niemodyfikowanego wartośc iDTS (DTSdiametral tensile strength) w wypadku materiału zawierającego 2% mas. M-POSS. Dodatek do żywicznej osnowy 5% mas. A-POSS wpływa na pogorszenie wszystkich właściwości wytrzymałościowych, wciąż jednak pozostają one na poziomie zadowalającym i porównywalnym do właściwości dostępnych na rynku materiałów typu flow.


Słowa kluczowe: kompozyty stomatologiczne, poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany, modyfikacja
e-mail: kinga.bociong@umed.lodz.pl
K. Bociong, M. Krasowski, A. Szczesio, R. Anyszka, K. Kalicka, J. Sokołowski (546.9 KB)
Modyfikacja światłoutwardzalnego kompozytu stomatologicznego wybranymi poliedrycznymi oligomerycznymi silseskwioksanami