English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Strąkowska, A. Kosmalska, M. Zaborski

Modyfikacja powierzchniowa wulkanizatów kauczuku metylowinylosilikonowego za pomocą silseskwioksanów funkcjonalizowanych grupami chlorowymi (POSS-Cl)

Polimery 2016, nr 4, 272


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.272

Streszczenie
Zbadano wpływ modyfikacji powierzchniowej na właściwości wulkanizatów kauczuku metylowinylosilikonowego (MVQ). W charakterze modyfikatorów zastosowano funkcjonalizowane silseskwioksany klatkowe (POSS-Cl). Zbadano gęstość sieci, właściwości mechaniczne i barierowe, energię powierzchniową oraz czas indukcji utleniania impregnowanych wulkanizatów MVQ. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że modyfikacja polepszyła właściwości kompozytów. Wszystkie badane próbki charakteryzowały się dobrą wytrzymałością mechaniczną, ograniczoną przepuszczalnością gazów oraz zwiększoną hydrofobowością powierzchni. Na skutek modyfikacji zwiększyła się także stabilność termiczna wytworzonych wulkanizatów.
Słowa kluczowe: silseskwioksany, kauczuk silikonowy, właściwości barierowe, hydrofobowość powierzchni, modyfikacja powierzchniowa, wulkanizaty
e-mail: anna.strakowska@p.lodz.pl
A. Strąkowska, A. Kosmalska, M. Zaborski (1.12 MB)
Modyfikacja powierzchniowa wulkanizatów kauczuku metylowinylosilikonowego za pomocą silseskwioksanów funkcjonalizowanych grupami chlorowymi (POSS-Cl)