English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Rozanski, A. Galeski

Modyfikacja fazy amorficznej polimerów częściowo krystalicnych (j. ang.)

Polimery 2012, nr 6, 433


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.433

Streszczenie

Opierając się na doniesieniach literaturowych oraz badaniach własnych zaprezentowano sposoby modyfikacji fazy amorficznej polimerów częściowo krystalicznych, takich jak polipropylen, polietylen wysokiej gęstości oraz poliamid 6, wpływające na proces ich deformacji podczas rozciągania jednoosiowego. Przedstawiono sposób modyfikacji swobodnej objętości fazy amorficznej i wpływ zmiany, zwiększenia oraz zmniejszenia, średniej wielkości porów, swobodnej objętości na inicjowanie oraz intensywność procesu powstawania kawitacji. Opisano także przyczyny obniżenia naprężenia na granicy plastyczności w efekcie wprowadzenia w obszar fazy amorficznej molekuł małocząsteczkowego penetratora.


Słowa kluczowe: polimery częściowo krystaliczne, faza amorficzna, kawitacja, naprężenie na granicy plastyczności, oczyszczanie, spęcznianie


e-mail: andgal@cbmm.lodz.pl

A. Rozanski, A. Galeski — (351.8 KB)
Modyfikacja fazy amorficznej polimerów częściowo krystalicznych (j. ang.)