English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Fabianowski, K. Zientek, R. Jachowicz, Z. Ażgin

Modelowe cienkie warstwy o kontrolowanym składzie i grubości

Polimery 2000, nr 7-8, 528


Streszczenie

Omówiono dwa sposoby otrzymywania cienkich warstw. Pierwszy z nich polega na wykorzystaniu „pomysłu monowarstwy sprzęgającej”, czyli cienkiej warstwy z pasywującego związku organicznego, osadzonej na powierzchni metalu i wiążącej go z enkapsulującą warstwą z żywicy epoksydowej. Na podstawie modelowych badań z monowarstwami osadzonymi w procesie Langmuira-Blodgett na powierzchni Al oszacowano grubość warstwy pasywacyjnej na ok. 10 nm, co odpowiada 20 monowarstwom z kwasu stearynowego. Dokonano trzyetapowej selekcji związków organicznych służących do pasywowania powierzchni Al, włącznie z osadzaniem ich na powierzchni testerów elektronicznych i poddawaniu próbie przyśpieszonego starzenia. Jako najbardziej obiecujące związki pasywacyjne wybrano kwas antranilowy i dodecyloaminę, dodawane jako osobna warstwa pasywacyjna albo jako domieszki do żywicy epoksydowej lub poliakrylouretanu (rys. 3).

Drugi sposób polega na konstruowaniu metodą samoorganizacji multiwarstw z polimerów polielektrolitowych. Warstwy polielektrolitowe wzbogacone dodatkiem „inteligentnych” cząsteczek typu kompleksów donor-akceptor (DA) mogą w przyszłości służyć jako cienkie warstwy w konstrukcji pamięci komputerowych. Otrzymano trzy typy multiwarstw polielektrolitowych z „inteligentnymi” cząsteczkami na podstawie sulfonowanego polistyrenu (PSSA) jako polianionu i chlorowodorku poli(4-winylopirydyny) (P4VP) jako polikationu oraz tetracyjanochinodimetanu (akceptora A) i Cu 14 (donora D) (rys. 4 i 6). Na podstawie pomiarów kąta zwilżania (rys. 7 i 8) największy stopień wbudowania się „inteligentnych” cząsteczek stwierdzono w przypadku multiwarstw typu III (PSSA/DA + P4VP/DA).
Słowa kluczowe: monowarstwa, multiwarstwa, warstwa pasywacyjna, warstwy polielektrolitowe, warstwa z „inteligentnymi" cząsteczkami
W. Fabianowski, K. Zientek, R. Jachowicz, Z. Ażgin (1.04 MB)
Modelowe cienkie warstwy o kontrolowanym składzie i grubości