English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K.J. Wilczyński, A. Nastaj

Modelowanie procesu wytłaczania jednoślimakowego

z dozowanym zasilaniem mieszanin tworzyw termoplastycznych

Polimery 2015, nr 3, 199


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.199

Streszczenie

Przeprowadzono symulacje procesu wytłaczania zdozowaniem mieszaniny polietylenu małej gęstości z polistyrenem (PE-LD/PS). Na podstawie modelu komputerowego procesu wykonano obliczenia symulacyjne uplastyczniania tworzywa, rozkładu ciśnienia itemperatury tworzywa oraz stopnia wypełnienia ślimaka. Obliczenia zweryfikowano doświadczalnie.


Słowa kluczowe: wytłaczanie jednoślimakowe z dozowanym zasilaniem, model komputerowy, symulacja, weryfikacja doświadczalna


e-mail: wilczynski_k@wp.pl

K.J. Wilczyński, A. Nastaj (1.8 MB)
Modelowanie procesu wytłaczania jednoślimakowego z dozowanym zasilaniem mieszanin tworzyw termoplastycznych