English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga

Modelowanie procesu wypełniania gniazda formy wtryskowej

Polimery 2002, nr 2, 122


Streszczenie

Przeprowadzono symulację komputerową zjawisk występujących w fazie wypełniania gniazda formującego, rozpatrując przy tym wpływ sposobu doprowadzania tworzywa do gniazda formującego — z jednej [sposób (a)] lub równocześnie z dwóch przeciwległych stron gniazda [sposób (b)] — na przebieg procesu jego wypełniania. Symulację przeprowadzono za pomocą specjalistycznego programu CAE C-Mold ver. 99.1, modelując przepływ PE-HD w formie wtryskowej z gniazdami, w których wytwarza się znormalizowane próbki do rozciągania. Stwierdzono, że sposób doprowadzenia tworzywa do gniazda formującego odgrywa istotną rolę w omawianym procesie. Doprowadzenie tworzywa w sposób (b) wymaga mniejszego (o ok. 30%) ciśnienia do wypełnienia gniazda niż w sposobie (a); jest to efektem skrócenia drogi i związanego z tym zmniejszenia oporów przepływu tworzywa. Rozkłady ciśnienia i temperatury wzdłuż wyprasek odpowiadające sposobowi (a) i (b) są odmienne i mogą wpływać na różny stan naprężeń wewnętrznych w zestalonych wypraskach oraz (temperatura) na ich skurcz i odkształcenie. Odmienny rozkład szybkości ścinania w poszczególnych warstwach wypraski sposobach (a) i (b) oddziaływuje na powstanie określonej struktury tworzywa wypraski, a w wyniku tego i na jej właściwości. Wyniki omawianej symulacji pozwalają więc na lepsze zrozumienie przebiegu procesu wypełniania gniazda oraz jego wpływu na właściwości wyprasek. W przypadku doprowadzania tworzywa z dwóch stron gniazda symulacja umożliwia też ustalenie położenia obszarów łączenia strumieni tworzywa.


Słowa kluczowe: wtryskiwanie, wypełnianie gniazda formującego, symulacja komputerowa
E. Bociąga (1.39 MB)
Modelowanie procesu wypełniania gniazda formy wtryskowej