English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Żuk, J. Pietraszak, M. Żenkiewicz

Modelowanie procesu separacji elektrostatycznej wybranych mieszanin polimerowych

Polimery 2016, nr 7-8, 519


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.519

Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań procesu separacji elektrostatycznej mieszanin polilaktydu (PLA) zpoli(ε-kaprolaktonem) (PCL), PLA zpoli(chlorkiem winylu) (PVC) iPLA zpoli(tereftalanem etylenu) (PET). Oceniono cztery wielkości wejściowe procesu, mające podstawowy wpływ na efekty separacji elektrostatycznej badanych mieszanin: udział masowy poszczególnych składników mieszaniny, czas elektryzowania fluidyzacyjnego, różnicę potencjałów między elektrodami oraz prędkość obrotową elektrody walcowej. Opracowano, anastępnie przeanalizowano modele matematyczne procesu separacji elektrostatycznej badanych mieszanin. Stwierdzono, że otrzymane modele matematyczne separacji elektrostatycznej mieszanin PLA, PCL, PVC iPET można wykorzystać praktycznie do analizy efektywności rozdziału tych mieszanin.
Słowa kluczowe: separacja elektrostatyczna, tworzywa biodegradowalne, planowanie doświadczeń, PLA, PCL, PVC, PET
e-mail: marzenk@ukw.edu.pl
T. Żuk, J. Pietraszak, M. Żenkiewicz (753.5 KB)
Modelowanie procesu separacji elektrostatycznej wybranych mieszanin polimerowych