English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Wilczyński, Z. Szymaniak, A. Nastaj

Modelowanie problemu odwrotnego do problemu rozszerzania

strugi polimerów za pomocą systemu POLYFLOW

Polimery 2000, nr 9, 631


Streszczenie

Rozpatrzono problem odwrotny do zagadnienia rozszerzania strugi tworzywa wypływającej z kanału formującego (inverse extrudate swell problem) (rys. 1). Przedstawiono metodykę modelowania za pomocą systemu POLYFLOW tego problemu w odniesieniu do uogólnionych cieczy newtonowskich, tj. cieczy lepkich, których lepkość jest funkcją prędkości ścinania i temperatury. Dokonano analizy dwóch wybranych przepływów trójwymiarowych o stosunkowo prostej (prostokątnej) charakterystyce geometrycznej (rys. 2–5) lub o złożonej charakterystyce geometrycznej (rys. 10–12). Uznano, że przedstawiony sposób modelowania (za pomocą systemu POLYFLOW) może znaleźć zastosowanie do analizy przepływów uogólnionych cieczy newtonowskich w kanałach o różnej, w zasadzie dowolnie złożonej charakterystyce geometrycznej. Zatem, może on stanowić użyteczne narzędzie projektowania, np. głowic wytłaczarskich.
Słowa kluczowe: problem odwrotny do zjawiska rozszerzania strugi, przepływ uogólnionych cieczy newtonowskich, modelowanie za pomocą systemu POLYFLOW
K. Wilczyński, Z. Szymaniak, A. Nastaj (947 KB)
Modelowanie problemu odwrotnego do problemu rozszerzania strugi polimerów za pomocą systemu POLYFLOW