English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Jakubiak, J. F. Rabek

Modelowanie kinetyki fotopolimeryzacji liniowej i sieciującej. Część I (wersja angielska)

Polimery 2000, nr 7-8, 485


Streszczenie

Dokonano przeglądu (100 pozycji literaturowych do 1999 roku włącznie) zagadnień kinetyki fotoinicjacji wobec fotoinicjatorów α-rozszczepienia albo fotoinicjatorów działających jako czynniki powodujące bezpośrednie przeniesienie atomu wodoru bądź na drodze mechanizmu fotoindukowanego przeniesienia elektron/proton. Omówiono także kinetykę reakcji propagacji i terminacji przez wychwyt rodników w sieciach oraz zakończenie polimeryzacji w wyniku reakcji z tlenem.
Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja, fotoinicjatory, kinetyka propagacji i terminacji
J. Jakubiak, J. F. Rabek (1.29 MB)
Modelowanie kinetyki fotopolimeryzacji liniowej i sieciującej. Część I (wersja angielska)