English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Sikora, E. Sasimowski

Modele kinematyczne ślimakowego układu uplastyczniającego —
porównanie w układzie współrzędnych śrubowych

Polimery 2000, nr 3, 141


Streszczenie

W nawiązaniu do porównania modeli kinematycznych ślimakowego układu uplastyczniającego w układzie współrzędnych prostokątnych (Polimery 1999, 44, 600), porównano obecnie te modele w układzie współrzędnych śrubowych (rys. 1). W tym ostatnim układzie oba modele, pomimo identyczności formalnego zapisu niektórych charakteryzujących je równań ogólnych, także różnią się w istotny sposób (rys. 4–8). Przyczyny tych różnic są zasadniczo takie same, jak przedstawione w związku z porównaniem badanych modeli w układzie prostokątnym.

Największe wartości prędkości przepływu wleczonego (rewleczonego) oraz ciśnieniowego w obu układach współrzędnych — prostokątnym oraz śrubowym — są takie same i w związku z tym różnice między porównywanymi modelami w warunkach maksymalnych wartości tych prędkości są identyczne w obu układach współrzędnych. Jednak w przypadku układu współrzędnych śrubowych, uwzględniającego rzeczywiste elementy geometryczne kanału śrubowego, występują inne rozkłady prędkości przepływu tworzywa. Rozkład prędkości przepływu wleczonego (rewleczonego) nie jest liniowy, jak w układzie prostokątnym, a rozkład prędkości przepływu ciśnieniowego jest niesymetryczny.


Słowa kluczowe: ślimakowy układ uplastyczniający, układ współrzędnych śrubowych, model kinematyczny z obracającym się ślimakiem lub cylindrem, weryfikacja obliczeniowa różnic

R. Sikora, E. Sasimowski (632.3 KB)
Modele kinematyczne ślimakowego układu uplastyczniającego — porównanie w układzie współrzędnych śrubowych